Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Matematyka, grupa 1, kierunek  transport, semestr I, 2014/2015.

Matematyka, grupa 13, kierunek  budownictwo, semestr I, 2014/2015.

Matematyka B, grupa 6, kierunek  budownictwo, semestr II, 2014/2015.

Matematyka D, grupa 13, kierunek  budownictwo, semestr I, 2015/2016.

Matematyka E, grupa 14, kierunek  budownictwo, semestr I, 2015/2016.

Matematyka, grupa 2, kierunek  transport, semestr I, 2015/2016.

Matematyka, zajęcia wyrównawcze styczeń, 20 godzin, wszystkie kierunki,  semestr I, 2015/2016.

Matematyka, grupa 05, kierunek  budownictwo niestacjonarne, semestr I, 2015/2016.

Matematyka, grupa 06, kierunek  budownictwo niestacjonarne, semestr I, 2015/2016.

Matematyka, grupa 05, kierunek  budownictwo niestacjonarne, semestr II, 2015/2016.

Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.

Matematyka, grupa 1, kierunek gospodarka przestrzenna,  semestr I, 2014/2015.

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej.

Matematyka, grupa 11e, kierunek energetyka, semestr I, 2014/2015.

Matematyka, grupa 11e, kierunek energetyka, semestr II, 2014/2015.

Matematyka, grupa 12e, kierunek energetyka, semestr I, 2014/2015.

Matematyka, grupa 12e, kierunek energetyka, semestr II, 2014/2015.

Matematyka, grupa 11e, kierunek energetyka, semestr I, 2015/2016.

Matematyka, grupa 12e, kierunek energetyka, semestr I, 2015/2016.

Matematyka, grupa 11e, kierunek energetyka, semestr II, 2015/2016.

Matematyka, grupa 12e, kierunek energetyka, semestr II, 2015/2016.

Wstęp do matematyki, kierunek informatyka niestacjonarne, semestr I, 2015/2016.

Analiza matematyczna i algebra liniowa, kierunek informatyka niestacjonarne, semestr I, 2015/2016.

Wydział Inżynierii I Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

Elementy teorii węzłów, wykład, kierunek Biotechnologia II st., semestr II 2014/2015.

Elementy teorii węzłów, wykład, kierunek Biotechnologia II st., semestr II 2015/2016.

al1 al2 al3 test zadania m2