IWP

Prace do obejrzenia po 5 lipca, oceny wystawię wkrótce.

Przypominam o egzaminie 18:30 27.06.2019.

Przykładowe rozwiązania zadań, do zadań które Państwo dostali i mieli się nauczyć.

Kolokwium 22 kwietnia, 1 zadanie, sprawdź, że podana struktura algebraiczna jest grupą (proszę przejrzeć książkę Jerzy Rutkowski Algebra Abstrakcyjna w zadaniach), 2) pokaż, że zadane wektory są liniowo niezależne (typowe zadanie z Internetu, prawdopodobnie, zbiór wektorów, to będzie zbiór wielomianów), 3)…

Zadania grupa, baza

Klaudia Mika 30% liczby zespolone


W1_IWP_lato_liczby_zespolone_2h

W2_IWP_lato_przestrzen_wektorowa_2h

W3_W4_IWP_lato_macierze_wyzmaczniki_4h

W5_IWP_lato_geometia_analityczna_2h

Listy, materiały dodatkowe:

test 1:

pomoce naukowe:

z1

1lista_liczby_zespolone


Wykłady:

IWP_01-Zbiory liczbowe, własności liczb rzeczywistych

IWP_02-Szeregi

IWP- 03-Własności funkcji i funkcje elementarne

IWP-04 – Granice funkcji i ciągłość funkcji

IWP-05-Pochodna funkcji

07 – Całka nieoznaczona

08 – Całka oznaczona

Testy do wykładu:


Test2   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Listy zadań:

lista1dwumian_Newtona

lista2

lista3

lista3szeregi

Zadania 03 Wielomiany funkcja kwadratowa

Zadania 04 Funkcja wykładnicza i logarytmiczna

Zadania 05 Funkcje trygonometryczne

Dodatkowe zadania do listy Zadania 6

Zadania 06 Granice i ciągłość funkcji

Zadania 07 Pochodne funkcji

Tematy do dodatkowej prezentacji. Proszę, aby tematy się nie dublowały, zrobić listę w grupie.

Można też zgłaszać pomysły na własne tematy i po zaakceptowaniu, zrobić prezentacje na swój temat, który dotyczy matematyki w Design.

Tematy tu: