Tematy na projekty z modelowania matematycznego, tytuł należy podać samemu, więcej tematów wkrótce:

Wprowadzenie do biomatematyki, Autor: Murray J. D.

https://ksiegarnia.pwn.pl/Wprowadzenie-do-biomatematyki,68421287,p.html

  1. Modele drapieżnik – ofiara, układ Lotki – Volterry, realistyczne modele drapieżnik – ofiara … Rozdział trzeci J.D. Murray „Wprowadzenie do biomatematyki”.
  2. Termiczna determinacja płci: środowisko przetrwania krokodyli. Rozdział czwarty J.D. Murray „Wprowadzenie do biomatematyki”.
  3. Modelowanie dynamiki interakcji małżeńskich – przewidywanie rozwodów i terapia małżeńska. Rozdział piąty J.D. Murray „Wprowadzenie do biomatematyki”.
  4. Biologiczne oscylatory i przełączenia. Rozdział siódmy J.D. Murray „Wprowadzenie do biomatematyki”.
  5. Dynamika chorób zakaźnych: modele epidemii i AIDS. Rozdział dziesiąty J.D. Murray „Wprowadzenie do biomatematyki”.

Modele i metody biologii matematycznej, Część I: Modele deterministyczne, Autor Ryszard Rudnicki

6. Modele strukturalne, Dynamika krwinek czerwonych, modele z
rozkładem dojrzałości komórek, Model Mckendricka, Modele
fenotypowe…

7. Modele z opóźnieniem, stabilność, rozwiązania okresowe, równania z
opóźnionym argumentem

8. Modele wielooperacyjne, konkurencja międzygatunkowa, Model
Kołmogorowa, Modele epidemiologiczne…

Modelowanie matematyczne w biologii i medycynie

http://mst.mimuw.edu.pl/wyklady/mbm/wyklad.pdf

Piszemy w Tex według szablonu, który podam.