Trzeci termin egzaminu:

Piotr Skubis (egzamin nie zdany, zaliczenie ćwiczeń)

Piotr Wójcik (egzamin nie zdany, zaliczenie ćwiczeń)

Kamil Szarek (egzamin nie zdany, zaliczenie ćwiczeń)

Paweł Wiśniewski (ocena 3)

Wojciech Górski (egzamin nie zdany, brak zaliczenia ćwiczeń, nie pojawił się na egzaminie)

Piotr Kapera (egzamin nie zdany, nie pojawił się na egzaminie)

 

Drugi termin egzaminu:

Paweł Wiśniewski (egzamin nie zdany)

Kamil Szarek (brak zaliczenia ćwiczeń egzamin nie zdany)

Wojciech Górski (brak zaliczenia ćwiczeń egzamin nie zdany)

Piotr Skubis (egzamin nie zdany)

Piotr Wójcik (brak zaliczenia ćwiczeń, egzamin nie zdany) UWAGA OSOBA NIE FIGURUJE NA MOICH LISTACH W EHMS

Piotr Kapera (brak zaliczenia ćwiczeń, egzamin nie zdany)

Dariusz Rudnik ocena 3
Maciej Kauf ocena 3 i zaliczone ćwiczenia
Szczepan Kędroń ocena 3
Karolina Wojnarowska ocena 3
Michał Wiatr ocena 3
Michał Motyka ocena 3,5
Mikołaj Kania ocena 3

 

EGZAMIN POPRAWKOWY , WRZEŚNIOWY

odbędzie się 09.09.2017 w sobotę,

o godzinie 19:00

w sali Audytorium 4 (A4 WIEiK).

 

 

 

Egzamin 1 termin wyniki

(0d 2 do 9 lipca jestem we Francji, nie będę odpowiadał w tym terminie na maile)

Egzamin w niedzielę 25 czerwca o godzinie 10:00 sala A3

 

Tematy lub typy pytań na kolokwium poprawkowe z matematyki dyskretnej

WYKŁADY W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA:

MD0_oznaczenia

MD1_indukcja_matematyczna_I

MD2_rekurencja

MD2b_rekurencja_funkcje tworzące , wersja 03.18

MD3_Kombinatoryka

MD4_Grafy

MD5_Digrafy

MD6_Kolorowanie grafu

TL7MD na podstawie wykładów UŚ

MD8a_kryptografia na podstawie wykładów UŚ i MIMUW

Wyniki testu 19 marzec 2017 : Test-19-marzec-2017

 

 

LISTY ĆWICZENIOWE:

matematyka_dyskretna_lista_1

matematyka_dyskretna_lista_2

matematyka_dyskretna_lista_3

matematyka_dyskretna_lista_4

matematyka_dyskretna_lista_5

matematyka_dyskretna_lista_6

L7

matematyka_dyskretna_lista_8

 

pomoce:

Mac wybrane funkcje tworzące z WIKI

 

 

SKRYPTY RÓŻNE INTERNET:

SMURF

WAŻNIAK

Matematyka dyskretna dla studentów kierunku Informatyka, Uniwersytet Gdański

 

 

POMOCE Z INTERNETU:

algebra Boolea,

klasyfikacja algorytmów szyfrujących,

podpis cyfrowy,

algorytm RSA,

ElGamal,

protokół Diffiego-Hellmana,

DES,

szyfry strumieniowe,

kwadrat łaciński,

graf,

macierz sąsiedztwa,

graf spójny,

graf acykliczny,

graf dwudzielny,

cykl Eulera,

cykl Hamiltona,

drogi z wagami,

algorytm Dijkstry,

algorytm Bellmana-Forda,

graf, drzewa,

graf, lasy,

algorytm Prima,

algorytm Kruskala,

kolorowanie grafu,