Egzamin poprawkowy, wrześniowy, wyniki z dwóch pierwszych części:

Część trzecia, egzamin ustny w czwartek 14 września, o godzinie 17:00,

pokój 304/14, III piętro, Instytut Matematyki,

ul. Warszawska 24, Kraków,

budynek Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.

 

——————————————————–

Egzamin poprawkowy, wrześniowy

odbędzie się 08.09.2017 w piątek,

o godzinie 10:00,

w sali 135.

 

Wyniki egzaminu pisemnego 23.06.2017

Karina Piętak 83,(3)%, proszę szykować się na egzamin ustny,

Agnieszka Baziak 97,916% proszę szykować się na egzamin ustny,

Jakub Przybyła 48,611% proszę szykować się na egzamin ustny, który musi wypaść bardzo dobrze,

Munkhjargal Batbold 32%, poprawka we wrześniu

 

 

 

Egzamin, piątek 06.23, godzina 13:00-15:00, sala 135.

1.Pan Robert Skawski nie zaliczył kolokwium poprawkowego.

Zaliczenia:
Agnieszka Baziak (4,5), Jakub Przybyła (3),
Karina Piętak (4), Munkhjargal Batbold (3).

 

Tematy na egzamin:

I Liczby zespolone:

1. Postać algebraiczna i sprzężenie liczby zespolonej,

2. Moduł liczby zespolonej,

3. Postać trygonometryczna liczby zespolonej,

4. Postać wykładnicza liczby zespolonej,

5. Pierwiastkowanie i potęgowanie liczb zespolonych,

6. Rozwiązanie równania kwadratowego w liczbach zespolonych,

7. Liczenie argumentu głównego liczby zespolonej,

II Macierze i układy równań:

1.macierz,

2. równania macierzowe,

3. wyznacznik, twierdzenia o własnosciach wyznacznika (wyznacznik zerowy, zamiana miejscami kolumn, wierszy, mnożenie wierszy, kolumn przez skalar),

3. wymiar macierzy,

4. działania na macierzach,

5. rzad macierzy, twierdzenia o własnosciach rzedu macierzy,

5. macierz odwrotna,

6. układy równan liniowych, z parametrem i bez parametru,

7. układ Cramera,

8. twierdzenie Kroneckera-Capellego,

 

III Funkcje wielu zmiennych

1. Granice funkcji w punkcie,

2. Ciągłość funkcji w punkcie,

3. Dziedzina funkcji wielu zmiennych,

4. Pochodne cząstkowe funkcji,

5. Pochodna kierunkowa funkcji,

6. Pochodne cząstkowe funkcji złożonej,

7. Ekstrema lokalne i globalne funkcji,

8.Ekstrema funkcji na zbiorach ograniczonych i domknietych,

9. Znajomość wykresów podstawowych powierzchni funkcji dwu argumentowych (https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwadryka ),

IV Równania różniczkowe I, II rzędu:

1. Równania różniczkowe liniowe jednorodne,

2. Równania różniczkowe liniowe niejednorodne,

3. Równanie różniczkowe o zmiennych rozdzielonych,

4. Równanie różniczkowe Bernoulliego,

5. Równanie różniczkowe liniowe drugiego rzędu,

6. Wielomian charakterystyczny,

7. Metoda przewidywania,

10. Metoda uzmienniania stałej.

V. Geometria analityczna:

1. twierdzenie o interpretacji geometrycznej iloczynu wektorowego (pole trójkąta, wektor prostopadły do dwóch liniowo niezależnych wektorów),

2. twierdzenie o interpretacji geometrycznej iloczynu mieszanego (objętość, wspólpłaszczyznowość czterech punktów),

3. twierdzenie o iloczynie skalarnym (kąt między wektorami, proste prostopadłe),

4. twierdzenia o równaniach płaszczyzny,

5. twierdzenia o równaniach równania prostych,

6. twierdzenie o odległości punktu od płaszczyzny,

7. twierdzenie o odległości punktu od prostej,

8. twierdzenie o odległości prostych skosnych,

9. punkt symetryczny względem prostrej,

10. punkt symetryczny względem płaszczyzny.

VI Algebra liniowa (proste zadanie):

1. baza przestrzeni wektorowej,

2. odwzorowanie liniowe,

3. macierz odwzorowania liniowego,

4. wartości własne i wektory własne.

 

Proszę uczyć się np. z książek (adres można wpisać do paska wyszukiwania w przeglądarce):

https://drive.google.com/file/d/0B1crtQ6OkS03ZjE3YTE1NTMtNGU1Ni00ODE5LWJlMTUtMDgxNWFmZWM3ZGEy/view?ddrp=1&hl=pl

http://bartij.free.fr/i8/Analiza%20matematyczna%20I/Analiza%20matematyczna%202%20-%20Przyklady%20i%20zadania.pdf

http://thecompany.pl/materialy/Analiza%20matematyczna%202%20Definicje,%20twierdzenia,%20wzory.pdf

http://lucc.pl/inf/algebra_1/jurlewicz_skoczylas__algebra_liniowa_1__przyklady_i_zadania.pdf

Egzamin poprawkowy

(II termin, TERMIN WRZEŚNIOWY):

piątek, 08.09.2017, godzina 10:00,

sala 135

(POTWIERDZĘ SALĘ 7 WRZEŚNIA),

(do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić wszystkie osoby, które uczęszczały na zajęcia gdyż będzie on połączony z kolokwium zaliczeniowym)

 

—————————————————————————————————————————–

lato

(można korzystać także z list z zakładki Budownictwo II)

 

listy

1lista_calka oznaczona

2lista_oznaczona

3lista_zespolone

4lista_macierze

5lista_równania_różniczkowe

6lista_równania_różniczkowe

7lista_pochodne_cząstkowe

8lista_pochodne_cząstkowe

 

wykłady:

08 – Liczby zespoloneB

09 – Macierze i Wyznaczniki Układy równań

10-Równania różniczkowe.

11-Transformata Laplace

12 – Pochodne funkcji wielu zmiennych

 

 

 

pomoce

z3

z2

z1

 

zima

WYNIKI NNT EGZAMIN Z MATEMATYKI

NNT Termin I, ciąg dalszy 09_02_2017

NNT_IItermin_matematyka

NNT_II_b

 

MATERIAŁ DO OPANOWANIA NA EGZAMIN USTNY, najbliższy termin czwartek godzina 10:00, budynek WIEiK III piętro, pokój 304/14, proszę miedzy innymi nauczyć się! na pamięć twierdzeń podanych niżej:

PROSZĘ DOKŁADNIE NAUCZYĆ SIĘ PODANYCH TWIERDZEŃ, DEFINICJI, UWAG

egzamin_ustny_matematyka_NNT

 

 

 

 

Listy zadań:

 

lista-1 ,

 

lista-2 ,

 

lista-2,5 ,

 

lista-3 ,

 

lista-4 ,

 

lista-4,5 ,

 

lista-5 ,

 

lista-6 ,

 

lista-7 ,

 

lista-8 ,

 

lista-9 ,

 

lista-10 ,

 

lista11 ,

podręcznik

Pomoce naukowe (na podstawie wykładów Krzysztofa Barańskiego i Waldemara Pałuby):

pomocenaukowe1