Teoria węzłów dla studentów nieobecnych na zajęciach:

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Kierunek: Biotechnologia
Specjalność: Biotechnologia Przemysłowa i w Ochronie Środowiska
Grupa: 10B2
Stopień: drugi
Profil: Ogólnoakademicki

PRACE STUDENTÓW:

Zastosowania:

Aleksandra Osuch, zastosowanie teorii węzłów w biologii molekularnej

Anna Spytek, zastosowanie teorii węzłów w biologii molekularnej

Julia Radwan-Pragłowska, zastosowanie teorii węzłów w biologii molekularnej

Piotr Krzywda, zastosowanie teorii węzłów w biologii molekularnej

Dominika Stelmach, zastosowanie teorii węzłów w biologii molekularnej

Magdalena Pawłowska, zastosowanie teorii węzłów w biologii molekularnej

Agata Baran, zastosowanie teorii węzłów w biologii molekularnej

Natalia Grzechnik, zastosowanie teorii węzłów w biologii molekularnej

Katarzyna Kukuła, zastosowanie teorii węzłów w biologii molekularnej

Sylwia Marek, zastosowanie teorii węzłów w biologii molekularnej

Justyna Ostrowska, zastosowanie teorii węzłów w biologii molekularnej

Magdalena Czarna, zastosowanie teorii węzłów w biologii molekularnej

Łukasz Janus, zastosowanie teorii węzłów w biologii molekularnej

Magda Bilut, zastosowanie teorii węzłów w biologii molekularnej

Teoria węzłów:

Anna Spytek, Teoria węzłów

Aleksandra Osuch, Teoria węzłów

Natalia Grzechnik, teoria węzłów

Łukasz Janus, teoria węzłów

Magda Bilut, teoria węzłów

Agata Baran, teoria węzłów

Dominika Stelmach, teoria węzłów

Julia Radwan-Pragłowska, teoria węzłów

Justyna Ostrowska, teoria węzłów

Karolina Krzysztoń, teoria węzłów

Katarzyna Kukuła, teoria węzłów

Magdalena Czarna, teoria węzłów

Magdalena Pawłowska, teoria węzłów

Piotr Krzywda, teoria węzłów

Sylwia Marek, teoria węzłów